Üzenőfal Archívum
 

Járási hivatalok elérhetősége itt.

A Békéltető testületek elérhetősége itt.

 


Tisztelt Levélíró!

Fogyasztói bejelentésével hozzájárul, hogy a levelében megadott személyes adatait a Fogyasztóvédő Alapítvány adatbázisában a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolják. Amennyiben nem járul hozzá adatai továbbításához, tárolásához vagy anonimitását meg kívánja őrizni, kérjük e-mailben (levelek @ fogyasztovedelem.hu) jelezze.

Tájékoztatjuk a hozzánk fordulókat, hogy személyes adataikat harmadik fél részére a panaszügyintézés érdekében átadhatjuk. A panaszkezelés esetenként csak akkor lehetséges, ha az adott cég be tudja azonosítani a fogyasztót. (Név, ügyfélszám, elérhetőség, online azonosító stb.)

Jogszerű adatkezelés

2018. május 25-től az Európai Parlament (EP) és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat. Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg - kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ben foglaltakkal összhangban áll vagy, a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.

Az európai általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos folyamatosan bővülő
információk itt érhetők el.


 Fogyasztóvédelmi ügyben az alábbi elérhetőségeken is kérhet segítséget:

Járások: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

Békéltető testület: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Pénzügyi Tanácsadó Irodák: http://penzugyifogyaszto.hu/panasz/

Európai Fogyasztói Központ: http://magyarefk.hu/

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal: http://www.mekh.hu/fogyasztovedelmi-e-ugyfelszolgalat

Média- és hírközlési biztos: https://nmhh.hu/media-es-hirkozlesi-biztos


 
Kezdőlap   Fogyasztóvédelem   Hírek   Levelek   Üzenetek   Tesztek   Oldalajánló   Könyvajánló   Kapcsolat   A lap tetejére