[Olvasóink véleménye]

EU eljárás a telefonadó miatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tudnivalók

 


Sarcolnak a mobilcégek?

Az Országgyűlés 2012. május 18-án törvényt fogadott el távközlési adó bevezetéséről 2012. július 1-jétől határozatlan időre. A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény 2012. május 30-án került kihirdetésre.

Az adó a távközlési szolgáltatókat terheli, vezetékes és mobil hangforgalmuk valamint mobil SMS/MMS forgalmuk alapján. Az adó mértéke vezetékes és mobil hangszolgáltatás esetében 2 forint percenként valamint 2 forint SMS-enként és MMS-enként. Az eredeti, kihirdetett törvényszöveg szerint az adó mértéke magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámok esetében hívószámonként havi 700 forintban, míg az egyéb hívószámok esetében hívószámonként havi 2.500 forintban került maximálásra.

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint a távközlési vállalkozások által fizetett ágazati különadó - bár ebben az még érvényben van - 2013. január 1-jétől megszűnik.

Ennek következtében, a szolgáltatók által a mostani áremelést indokoló kettős adóztatásuk fél éven belül már nem lesz.

A most megkötött vagy hosszabbított hűségidős előfizetői szerződések s az azokban megadott árak 1-2 évre érvényesek, s mivel az ágazati különadó megszűntéről a szolgáltatók mélyen hallgatnak, nem valószínű, hogy jövő januártól árcsökkenést hajtanának végre díjszabásaikban.

Furcsának tűnik, több esetben a szolgáltatók nem is forgalom után számláznak 2 Ft-ot, hanem bizonyos díjösszegekkel az előfizetési díjhoz csatolják, gyakran a kormány által maximált teljes összeget. Az emelés mértéke így azonban jóval magasabb lehet, mint az a forgalomból indokolt lenne. Tudunk olyan esetről, ahol a Vodafone szolgáltató egyoldalú emelésének mértéke az eddigi havi előfizetési díjhoz képest a 200%-ot(!) is meghaladja.

Látható, bár minden mobilos rosszul jár, az kevésbé, aki eleve magasabb összegért kötött havi előfizetést, hiszen neki ugyanúgy 890 forint lesz az adó, mint annak aki jóval kisebb havi díjas. Többet ugyanis a szolgáltatók a telefonadóra hivatkozva nem emelhettek.

(A Tekekom szeptemberig nem, a kettő saját márkás szolgáltatatással rendelkező cég /Lidl – Blue Mobile, Tesco Mobile/ pedig ígérete szerint egyáltalán nem hárítja át ügyfeleire az új adót.)


Úgy látjuk, a jogalkotó eredeti elképzelésével szemben olyan mértékű áremeléseket kívánnak előfizetőire a szolgáltatók erőltetni, amelyet nem indokol a szolgáltatókra vonatkozó új törvény, annak céljától messze eltér. Hiszen a kormány ígérete és bejelentése szerint azt nem az emberek, hanem a telekommunikációs cégek fizetik majd.
A percdíj emelése, csökkentése versenykérdés, azt nem az új adó befolyásolja. Ha közvetlen adó a telefonadó, akkor az ütközik az uniós szabályokkal, mert az ebből befolyó összeg a költségvetés számára nem szabadon felhasználható. (Ismert, hasonló ügyben, a távközlési cégeket terhelő válságadó miatt) már van egy ügyünk az Európai Bíróság előtt.
Ha közvetett adó a telefonadó, akkor azt a számlában, az áfa alapjában fel kell tüntetni, tehát a 2 forintos percdíj-adó az áfának is alapja lesz, tehát a lakosságot, vállalkozásokat összességében 2,54 forint adó fogja terhelni. Ez utóbbi viszont az EU forgalmi adóra vonatkozó szabályaival szintén ellenkezik.

Az esettel kapcsolatban a szolgáltatók részéről felmerülhet több jogsértés, így például az erőfölénnyel való visszaélés, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, valamint az egyoldalú szerződésmódosítás is. Sőt, az ÁSZF-ek egy-egy pontjának bejelentés nélküli megváltoztatására is láttunk példát.



(A fenti összefoglalót a hozzánk beérkező panaszok, a Távközlési adó szövege, a HVG, az Index, a Pénzcentrum cikkei, az Inforádióban- valamint a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak és a mobil szolgáltatók weboldalain megjelent tájékoztatások alapján 2012. július 20-án készítettük.)

 

A szolgáltatók rövid indoka az áremelésről:

„Együtt. Veled” (Telekom)

Az őszi lépcsőzetes és részleges tarifaváltozást elkerülhetetlenné teszik a kedvezőtlen piaci folyamatok, a javulást nem mutató gazdasági környezet hatásai, a vártnál magasabb infláció, valamint az elmúlt időszakban hozott egyes gazdaságpolitikai döntések. Ugyanakkor a részleges díjszabás-módosítás nem a 2012 júliusától bevezetett új távközlési adó fogyasztókra történő áthárítását jelenti.


„Egyre többet adunk” (Vodafone)

Annak érdekében, hogy továbbra is elérhetővé tehessük a legkorszerűbb telekommunikációs szolgáltatásokat a korábbi évekhez képest jelentősen nagyobb adóteher mellett, 2012. július elsejétől tarifamódosításra kényszerülünk.
A módosítás mértéke feltöltőkártyás, és előfizetéses ügyfeleink esetében sem haladja meg a fizetendő adó maximumát. Ugyanakkor a változások egyetlen esetben sem érintik a bónusz perceket, üzeneteket és az egymás közötti díjmentes beszélgetéseket, valamint a speciális Vodafone díjcsomagok által kínált egyéb díjmentes kedvezményeket sem.


„Akik fontosak nekünk.” (Telenor)

A Telenor Magyarország már májusban jelezte, hogy az új telefonadóból fakadó többletterhet kénytelen lesz díjszabásaiban is érvényesíteni. A társaság hangsúlyozza, hogy az új adó bevezetésével egy percnyi beszélgetés összköltségének már több mint felét az államnak fizetendő díjak, adók és járulékok teszik ki. A Telenor szerint az új adó aránytalan terhet ró a telekommunikációs szolgáltatásokra, így a társaság arra kényszerül, hogy változtasson tarifacsomagjain. A mobilszolgáltató meggyőződése szerint ez a kiigazítás összességében kisebb kárt okoz, mintha a társaság befagyasztaná hosszú távú fejlesztési projektjeit vagy drasztikus költségcsökkentő intézkedéseket hozna.




Mivel az áremelés igen sokakat érint, civil jogvédő szervezetünk olvasói véleményét és válaszait kéri arról, miként járt el szolgáltatójuk.


Amennyiben a témában további információt kíván adni, kérjük a mobilsarc@fogyasztovedelem.hu címre írja meg.

A témában beérkezett levelek közül válogattunk:

A Telenor által küldött módosítások alapján egyik múltbéli számlánkat kiszámoltam, mennyibe kerülne.

Azt hiszem elég annyit mondanom, hogy csak azzal, hogy a másodperc alapú díjcsomag első percét percalapúvá tették, nettó 1900 forinttal jött ki többre a számla, ha a számlán szereplő hívásidőket összeadnom és megszorzom 2 Ft nettó telekomadóval, csupán 1.400 forintnyi fizetendő adó jön ki. Magyarul már csak ezzel a módosítással 500 Ft-tal több a fizetendőnk, mint amennyit a Telenor fizet telekomadóként utánunk.

Ehhez jön még hozzá a Telenor részéről kvázi nyereségként 4*270 Ft + áfa kiegészítő díj, valamint azon összeg, amit amiatt kell majd fizetnünk, hogy a lebeszélhetőség ezentúl nem bármely irányba, hanem 50-50%-ban hálózaton belül és hálózaton kívüli irányba beszélhető le.

Magyarul ha, a lebeszélt percek alapján fizetendő telekomadón kívül annak kb. további másfélszeresét fizetjük majd még a Telenornak.



Bár a telekomadó alapját képező időmennyiség számítási módját nem ismerem, nem tudom, hogy a lebeszélt percek hívásonként, előfizetőként vagy esetleg ügyfélszámonként vannak percre kerekítve, a fenti példában én simán csak összeadtam, hogy az adott hónapban majdnem 12 órát beszéltünk a 4 előfizetésen összesen.



A fogyasztóvédelmi oldalon kitöltöttem a telefonadóhoz kapcsolódó kérdőívet, és úgy gondolom, hogy leírnám a Vodafone telefonadó kezelési politikáját.

Előfizetésem alapadatai a következők:

- 6 sim kártyából álló Üzleti fix 16000 osztható csomag

- eddigi havidíj nettó 16.141,72 Ft, bruttó 20,499 Ft

- egy éve 3 készüléket vásároltam, természetesen 2 év hűséggel és tarifamegtartással, így az előfizetést nem tudom felmondani, és sim kártyát sem tudok visszaadni

- most kaptam kézhez az első telefonadót is tartalmazó számlámat, amiben mind a 6 sim kártyára (itt tenném hozzá, hogy ebből jelenleg 2 sim kártyát nem használok, tehát ezekről sem hívás sem sms nem indul) egyenként bruttó 1587,5 Ft-ot tehát összesen 9.525 Ft-ot számláztak ki

- így a havi előfizetési díjam bruttó 30.024 Ft-ra változott, ami 46,46%-os emelkedést jelent

- biztosan törvényellenes olyan sim kártyákra is kivetni az adót, ami nincsen használatban...



A legaljasabb és a legnagyobb átverést hajtja végre a Vodafone! Az üzleti előfizetőkre kirója az állam által maximumként meghatározott 1400 Ft-ot SIM kártyánként. Ezt olyan aljas módon teszi, hogy hozzáad az alapdíjhoz nettó 2500 Ft-ot, aminek 50%-át a számla végén adományként levonja. Az üzleti osztható csomagnál pld. 800 perces, 20.499 Ft-os, 6 SIM kártyás csomaghoz 6 x 1.587,5 = 9.525 azaz KILENEZERÖTSZÁSHUSZONÖT Ft. adót számít fel, és még fényezi is magát, hogy milyen rendes, mert 50%-ot elenged! De minek az 50%-át? A 800 perces - egyébként általában fel nem használt- csomagnak az adója max. 1.400 Ft. lenne! A pofátlanság netovábbja amit csinál, ez majdnem 50%-os emelés. A hűséget felmondani nem lehet...



Míg a törvény úgy szól, hogy minden perc telefonálás és minden SMS után 2 forint az adó (ÁFÁ-val, azaz 2 forint 54 fillér), de magánszemélyek esetén 2011-ben havonta ez maximum 400 forint lehet úgy, hogy az első 10 perc telefonálást nem terheli adó, ehhez képest kettő szolgáltató ezt úgy valósítja meg, hogy 400 Ft plusz áfával megemeli a havidíjat. Szó nincs arról, hogy a percdíj nettó 2 forinttal emelkedik. Alapból feltételezik, hogy havonta 200, illetve az adómentes idővel együtt 210 percet beszélek. Ha nem beszélek semmit, akkor is beszedik a megengedett maximális adót (508 Ft = 400 Ft + 27% ÁFA).

A szektoriális adókat nem a multik fizetik, hanem mi emberek, akik telefonra fizetünk elő. A telefonadóból láthatóan nem is annyit, mint amit a törvény mond, hanem többet, a tényleges fogyasztástól függetlenül. Ez csak úgy történhetett, ha a multik engedélyt kaptak erre.



A cégünk kisvállalkozás, s mint ilyen Üzleti Fix flottás előfizetést vesz igénybe, melynek díja havi 15.999 FT, mely összeg lebeszélhető, a flotta csomaghoz tartozó 4 telefonszám között pedig ingyenes a korlátlan mennyiségű beszélgetés.
A 2012-es évi július-augusztusi számlánkon azonban a Vodafone az új telefonadóra hivatkozva megemelte az előfizetői díjunkat fejenként 3.175 Ft-tal, arra hivatkozással, hogy "kénytelen megosztani előfizetőivel az új közterhet".
A "Kiegészítő havi előfizetési díj"-nak nevezett emelést havonta, előre kell kifizetnünk, amely "semmi esetre sem haladja meg az új telefonadó havi maximumát".
Ezzel az emeléssel a telefonszámlánk a duplájára nőtt, és mivel ebben az évben még kedvezményt adnak a "kiegészítő havi előfizetési díjból", 2013-tól a számlánk 200%-kal fog nőni. Ez a mi kisvállalkozásunk számára óriási terhet jelent.
Természetesen mindezekkel az érvekkel megkerestük a telefonos ügyfélszolgálatot is ( a személyes ügyfélszolgálaton fogalmuk sem volt az egész problémáról), ahol tájékoztattak bennünket, hogy mivel a Vodafone a fent említett összeget nem telefonadóként, hanem kiegészítő havidíjként számlázza ki, semmilyen eszközünk nincs az emelés ellen. Mikor felhívtuk a figyelmüket arra, hogy akkor tulajdonképpen ez egyoldalú szerződésmódosítás, akkor közölték, hogy az előfizetői szerződés 3. e) pontja szerint hatósági döntés indokolja az emelést, és ezért megtehetik. Akkor viszont azt nem értjük, hogyha az adóra lehet hivatkozni, ha ők egyoldalúan megváltoztatják a szerződésünket, akkor mi miért nem hivatkozhatunk az idevágó jogszabályokra? Indoklásuk szerint azért nem, mert a ránk hárított adót elnevezték "Kiegészítő havi előfizetési díjnak".



Az újonnan bevezetett mobiladóval kapcsolatban lenne pár gondolatom, illetve észrevételem.

2009 óta vagyok Magyarországi Telenor (akkor még Pannon-Djuice nevű) telefonszolgáltató előfizetője. 2 év hűségnyilatkozattal, ajándék mobiltelefonnal kötöttem előfizetést, amit rendesen fizetek máig is. (A 2 év már lejárt) 1 év után vásároltam egy újabb készüléket részletre, amit nemrég inkább teljes egészében kifizettem, tehát végtörlesztettem. A készülék teljes ára, amit kifizettem 49.999 Ft volt, feltöltő-kártyás csomagban is annyi némi egyenleggel, és új sim kártyával. Na most az új adó miatt a tarifákat rendesen megemelték, ezért gondoltam ezt az előfizetésem megszüntetem, és keresek valami kedvezőbbet. Az igényeimnek pont megfelelt az Okostarifa Mini ugyanennél a szolgáltatónál, a Telenornál. (Ebbe a csomagban 40 Ft-os percdíj, 40 lebeszélhető perc, és 40 MB gyors, utána korlátlan lassított internet jár.) A mobiltelefont e-mailezésre is használom, így amikor megjelent, kb. 1 éve a KLIKK szolgáltatást is megrendeltem, aminek a havidíja hűségnyilatkozat nélkül 999 Ft. A telefon előfizetés megkötésekor a lebeszélhető alap havidíj 1.350 Ft volt, a percdíj hálótaton belül 19, kívül 38, az sms pedig 15 Ft. Erre rájön a KLIKK 999 Ft-os díja, így már 2.350 Ft volt az alap díj, az adó előtt. A telefonadó nem 2 forintokkal dobta meg a díjait az előfizetésnek, az 1.350 Ft-os alapdíj nem számottevően, kb. 50 Ft-tal emelkedett, az sms díj a korábbi 15 Ft-tal szemben 23 Ft, a hálózaton belüli hívások díja kb. 24 Ft, a hálózaton kívüli hívások pedig 44 Ft-ra emelkedtek.

A számla kézhezvétele után döntöttem el, hogy váltani kell, be is mentem a Telenorhoz, ahol közölték, hogy nem lehet erről a csomagról Okostarifa Minire váltani, de még csak meg sem szüntethetem az előfizetésem, csak 2013-ban, ugyanis amikor részletre megvettem azt a telefont, újabb 2 év hűséget kötöttem. Jó tudni. Másik lehetőség, hogy fizetek 50.000 Ft-ot, és így megszüntetem az előfizetést, és köthetek újat másik tarifacsomaggal. Megemlítettem, hogy mostanában többször módosították egyoldalúan az általános szerződési feltételeket, így az 50.000 ft 25.000 Ft-ra csökkent, ami még mindig egy elég nagy összeg. Ennyit nem áldozok a megszüntetésre, tehát elérték, amit akartak, náluk maradtam előfizető, őket gazdagítom. Nem egészen tartom korrektnek őket, de amint tudok, kilépek.
 

Nagy örömre – véletlenül - találtam Önökre internetes böngészésem során. A honlapjukon található információk között keresgélve fedeztem fel, hogy a mienkhez hasonló problémával már sokan megkeresték az alapítványt. Esetünk a következő:

Kisvállalkozásunk kötött egy szerződést 2011. tavaszán a Vodafone telefonszolgáltatóval Üzleti Fix 21000 osztható csomagra (8 SIM-kártya). A kártyák közötti ingyenes beszélgetés opció és a lebeszélhető alapdíj miatt telefonálási szokásainkat figyelembe véve, számunkra ez rendkívül kedvezőnek tűnt.

A 2012. júliustól bevezetésre kerülő telekommunikációs adó miatt azonban a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása következtében a havi díjaink irreális mértékben megemelkedtek. A 8 SIM-kártya után minden hónapban csak az alapdíjunk 12.700,- Ft-tal megnövekedett, ami több, mint 60 % az eredetihez képest, úgyhogy ezért semmilyen plusz szolgáltatás nem jár. Felmondási lehetőségünk készülékhűség miatt nem volt lehetséges. Az általam kiszámolt összes beszélgetés – amiben az ingyenes egymás közötti opció is benne van – perce után fizetendő 2 Ft-os adó meg sem közelítené a kiegészítő havi díj összegét. Ráadásul 2012. januárjától ez még duplájára fog növekedni.

Véleményem szerint amit a Vodafone Zrt. művelt a tarifaemeléssel kimeríti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát, arról nem is beszélve, hogy az előzetes kommunikációja ellenére nem 1.250 Ft kártyánkénti emelést hajtott végre, hanem azt még áfával növelten a nyakunkba varrta (1587.50 Ft/kártya).

Tehetünk-e ezzel kapcsolatban valamit, fordulhatunk-e valahová, hogy valaki kimondja az alábbiakat:

A szolgáltató tisztességtelenül járt el, az eredetileg törvényben egyértelműen a szolgáltatóra kirótt adónemre hivatkozva bújtatott díjemelést végrehajtva a Vodafone tisztességtelen haszonra tett szert?

Kérem szépen tájékoztassanak, amennyiben tudomásuk van vagy lesz bármilyen a Vodafone Zrt díjemelésével kapcsolatos fogyasztóvédelmi perről. Tisztelettel: C. Andrea,


 

 

Kezdőlap   Fogyasztóvédelem   Hírek   Levelek   Üzenetek   Tesztek   Oldalajánló   Könyvajánló  Kapcsolat   A lap tetejére