Vissza

 


Tisztelt Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy az Autocentrum AAA AUTO Kft. (2151 Fót, Fehérkő utca 1.) munkatársaként, előterjesztett panaszával kapcsolatban – annak részletes kivizsgálását követően – az alábbiakról tájékoztassam Önt:

Az Ön által megvásárolt Opel Corsa 1.0 12V 48kW típusú, …….. forgalmi rendszámú gépjármű egy használt gépkocsi, így a korából, elhasználtságából, műszaki színvonalából adódóan bizonyos hibákkal és meghibásodásokkal rendelkezhet. Társaságunk – a honlapján, telephelyünkön is megtalálható, általunk alkalmazott Általános Szerződési Feltételek szerint – a gépkocsik megfelelő ellenőrzése érdekében lehetőséget biztosít vevőinek a gépkocsik adásvételt megelőző, szakember általi, akár rámpán történő átvizsgálására is. Társaságunk az adásvételkor minden esetben felvételre kerülő átadás-átvételi jegyzőkönyvben részletesen tájékoztatja ügyfeleit a gépjárművek állapotáról, továbbá a gépkocsi műszaki állapota szerinti kategória besorolásának megfelelően felhívja figyelmüket a gépkocsi karban tartására, az esetleges javítások elvégeztetésére. Ez az Ön esetében is így történt.

A jegyzőkönyvben többek között egyértelműen tájékoztatást adtunk a gépjármű kifejezetten rossz műszaki állapotáról, így Ön a jegyzőkönyv figyelmes elolvasása után pontos képet kaphatott arról, milyen járművet vásárol. A gépjármű „E” kategóriába lett besorolva, melynek leírása része a „Jegyzőkönyv próbaútról és a jármű átadásáról“ mellékletnek. A kategória szerinti besorolás a jármű futásteljesítménye, állapota és egyéb paraméterek alapján történt, az Ön esetében az alábbi tájékoztatást adtuk az alábbiakról:

 „E” kategória – a Gépjármű műszaki állapota nem megfelelő, és az ilyen besorolású Gépjárművek közlekedésre nem alkalmasak, még a Gépjármű esetleges, látszólagos működőképessége, járóképessége esetén sem. A vevő tudomással bír arról, hogy a Gépjámű használhatósága jelentősen csökkent, vagy bármikor jelentősen csökkenhet. A vevő kijelenti, hogy tudatáben van annak, hogy egy nagymértékben elhasználódott, esetlegesen menetképtelen Gépjárművet vásárol, amely technikailag elavult, és kifejezetten rossz műszaki állapotban van, esetleg csak bontásra vagy alkatrésznek alkalmas. Az eladó kifejezetten tájékoztatta a vevőt, hogy – tekintettel a Gépjármű kifejezetten rossz minőségére, közlekedésre alkalmatlan műszaki állapotára és használati tulajdonságaira – a Gépjármű működőképességéhez és/vagy annak fenntartásához, kifejezetten nagy terjedelmű műszaki beavatkozásra lehet szükség, annak átvételt követően bármikor, mely beavatkozás esetlegesen gazdaságtalan, akár a vételárat meghaladó mértékű lehet. A vevő a Gépjárművet ennek kifejezett tudatában vásárolta meg.”

Az Ön által felsorolt hibák a gépjármű általános műszaki állapotából erednek.

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra is, hogy az Ön aláírásával ellátott jegyzőkönyv próbaútról és a jármű átadásáról kifejezetten tartalmazta az alábbiakat:
„Fokozottan felhívjuk szíves figyelmét a gépjármű kötelezően előírt gyári szervíz és általános karbantartási vizsgálatok elvégeztetésére, továbbá a gépjármű megvásárlását követően a folyadékszintek ellenőrzésére, az olaj, olajszűrő, levegőszűrő cseréjére, a vezérműszíj és alapvető műszaki berendezések (motor, kuplung, fékek stb.) szakember általi ellenőrzésére.”

Szintén tartalmazta a fenti jegyzőkönyv az alábbi, a gépjármű megvizsgálásával kapcsolatos kijelentéseket is:
„A vevő saját választása szerinti útvonalon a gépjárművel 5 km-es próbautat tett. A Vevő kijelenti, hogy ezt a hosszúságú próbautat elegendőnek tekinti a gépjármű műszaki állapotának ellenőrzéséhez. A próbavezetés során a Vevő személyesen tesztelte a gépjármű állapotát, jellemzőit és maximális teljesítmény melletti menet-tulajdonságait. A Vevő kijelenti, hogy a vásárolt gépjárművet kielégítő módon átvizsgálta, valamint, hogy az Eladó lehetőséget biztosított arra, hogy a Vevő a gépjárművet saját műszaki szakemberével is megvizsgáltassa. A Vevő kijelenti, hogy az Eladó lehetővé tette, hogy a gépjárművet rámpára állítva átvizsgálja vagy átvizsgáltassa. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem él a próbavezetés és/vagy a gépjármű átvizsgálásának/átvizsgáltatásának lehetőségével, akkor ennek elmaradása miatt Eladóval szemben igényt nem támaszthat.”

Az adásvételkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157. § értelmében törvényesen jár el és nem teljesít hibásan az eladó, ha a gépjármű hibáiról, állapotáról a vevőt tájékoztatja, ha azokat a vevő a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában elvárható módon fel kellett ismernie. Ön az átadás-átvételi jegyzőkönyv és az általunk alkalmazott Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerése és saját kezű aláírása után vásárolta meg a gépkocsit.

A fentiekre tekintettel panaszát nem áll módunkban elfogadni, így azt elutasítjuk.

Társaságunk döntése ellen, amennyiben azzal Ön nem ért egyet, a Társaság székhelye szerint illetékes bírósághoz, illetve az Ön lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi békéltető testülethez vagy fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.
Sajnáljuk, hogy szolgáltatásukkal nem volt elégedett, mindazon által, méltányossági alapon a levelünk eredeti példányának fóti telephelyünkön történő bemutatása esetén felajánlunk Önnek 1 db szőnyegkészletet vagy elsősegély dobozt. Ajánlatunk a kézhezvételtől számított 10 napig érvényes.

Tisztelettel, Autocentrum AAA AUTO Kft.

 
Kezdőlap   Fogyasztóvédelem   Hírek   Levelek   Üzenetek   Tesztek   Oldalajánló   Könyvajánló   Kapcsolat   A lap tetejére