Vissza

 


A cég válasza

Tisztelt Elnök Úr!

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., a továbbiakban: „ALDI”) képviseletében az Önök Alapítványa által továbbított észrevétellel kapcsolatban az alábbiakról kívánjuk Önöket tájékoztatni:
Mindenekelőtt köszönjük, hogy az észrevételt továbbították számunka!
Megjegyezzük továbbá, hogy az ALDI az esetlegesen felmerülő panaszokat közvetlenül vásárlóival kezeli. Ennek fényében, valamint arra is tekintettel, hogy az Önök Alapítványa a fogyasztók képviseletére jogszabály alapján nem jogosult és levelükhöz meghatalmazást sem csatoltak, így még abban az esetben, ha az Önökhöz forduló személy fogyasztónak minősülne, sem állna fenn az ALDI oldalán kötelezettség a megkeresésüket megválaszolni.
A fentiek ellenére a rend kedvéért tájékoztatjuk Önöket, hogy az ALDI az áfás számla kiállítására való igény teljesítését sem az adott esetben, sem egyébként nem utasítja el, azt az erre vonatkozó kérés esetén állítja ki a ALDI-nál vásárolt termékek vételáráról. A számla kötelező tartalmi elemei tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 169. §-a ad iránymutatást, mely szerint a számla kötelező adattartalma a termék beszerzőjének adószáma, valamint a termék beszerzőjének neve és címe is.
Tekintettel arra, hogy az ALDI üzleteiben alkalmazott kassza kizárólag numerikus billentyűket tartalmaz, így azon az ALDI munkatársának technikailag nincs lehetősége a számlával érintett vállalkozás nevét és címét a kasszába bevinni. Így ahhoz, hogy az ALDI az Áfa tv.-ben foglalt számlaadási kötelezettségének megfeleljen, az un. vásárlói kártya áll az ALDI vásárlói rendelkezésére. A vásárlói kártya kiállításához a szükséges adatokat a vásárlónak magának kell rögzítenie az ALDI üzletében elhelyezett kioszk/terminál felületen. Megjegyezzük, hogy a terminál az adatokat nem rögzíti, az adatok nem kerülnek továbbításra. A vásárlói kártya birtokában pedig az ALDI munkatársai kiállítják az áfás számlát.
A fentiek alapján tehát az Önökhöz forduló személy észrevételében közölt állítás, miszerint az ALDI visszautasítja az áfás számla kiállítását vagy azt feltételhez kötötte, nem állja meg a helyét, hiszen a vásárlói kártya lehetőségének megteremtésével és vásárlói rendelkezésére állásával az ALDI az Áfa tv.-ben foglalt kötelezettségének eleget tesz.
Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen levelünk tartalma, valamint az azzal érintett esetre vonatkozó bármilyen információ bizalmasnak minősül, azt felhasználni, nyilvánosság részére bármilyen módon közzétenni szigorúan tilos. Kérjük levelünk szíves tudomásul vételét.
Üdvözlettel: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

 
Kezdőlap   Fogyasztóvédelem   Hírek   Levelek   Üzenetek   Tesztek   Oldalajánló   Könyvajánló   Kapcsolat   A lap tetejére